Xổ số truyền thống lên ngôi doanh thu đạt mức gần 60.000 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các công ty xổ số Go88 truyền thống khu vực phía Nam đã đạt doanh thu hơn 59.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 17.600 tỷ đồng. Ngày 20/7, tại Đồng Tháp đã diễn ra Hội nghị Xổ số miền Nam lần thứ 126 nhằm đánh giá […]