Hàng trăm người bán vé số lẻ ở Tiền Giang được sư thầy cứu trợ

Nhiều người bán vé số ở Tiền Giang được nhiều mạnh thường quân hỗ trợ tiền, quà trong thời gian tạm dừng bán vé số và phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Thủ tướng. Sáng 12-4, Đại đức Thích Minh Phước – Trụ trì tịnh thất Liên Hoa (xã Xuân Đông, huyện Chợ […]